#1 Толгой Хэсэг

БҮХ ХУУДСАН ДЭЭР ХАРАГДАНА

  • 1 хоног – 30.000 ₮
  • 7 хоног – 180.000 ₮
#2 Хажуу Хэсэг

БҮХ ХУУДСАН ДЭЭР ХАРАГДАНА

  • 1 хоног – 20.000 ₮
  • 7 хоног – 120.000 ₮
#3 Нийтлэлийн Дээд хэсэг

БҮХ НИЙТЛЭЛ БОЛОН НҮҮР ХУУДСАН ДЭЭР ХАРАГДАНА

  • 1 хоног – 20.000 ₮
  • 7 хоног – 120.000 ₮
#4 Нийтлэлийн Доод хэсэг

БҮХ НИЙТЛЭЛ БОЛОН НҮҮР ХУУДСАН ДЭЭР ХАРАГДАНА

  • 1 хоног – 20.000 ₮
  • 7 хоног – 120.000 ₮

#3 болон #4 Хамтад нь

БҮХ НИЙТЛЭЛ БОЛОН НҮҮР ХУУДСАН ДЭЭР ХАРАГДАНА

  • 1 хоног – 30.000 ₮
  • 7 хоног – 180.000 ₮

Холбоо барих 

Choose A Format
Trivia quiz
Тодорохой зөв хариулттай асуулт хариултын цурал
Personality quiz
Зөв ба буруу гэсэн хариулт байхгүй асуулт хариултын цурал. Үүнд сонжоо гэх мэт зүйлс тохиромжтой